هیئت بین الحرمین مشهد الرضاکربلایی علیرضا فاطمی / محرم شده قلبم شده تنگت |
امروز جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

کربلایی علیرضا فاطمی / محرم شده قلبم شده تنگت

محرم شده قلبم شده تنگت         تراشیده شده روی دلم اسم قشنگت

دیدگاه ها