امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

کربلایی علیرضا فاطمی / محرم شده قلبم شده تنگت

محرم شده قلبم شده تنگت         تراشیده شده روی دلم اسم قشنگت

دیدگاه ها