هیئت بین الحرمین مشهد الرضاگالری تصاویر |
امروز جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
مراسم عزاداری ۷شب محرم۱۴۳۸ هیات نوجوانان بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم عزاداری ۷شب محرم۱۴۳۸ هیات نوجوانان بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۲۰ آبان ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا / مراسم عزاداری 7شب محرم1438 هیات نوجوانان بین الحرمین مشهد الرضا با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کبیریان/خراسانی/مهدوی و مدیحه سرایی آقای نجفی/عمرانی/ادیب اسلامی و مربی های حلقه صالحین/مودودی/جهاندار/ذبیحی با حضور نوجوانان هیات بین الحرمین . . گزارش تصویری

گزارش تصویری مراسم شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام سیرجانی /سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع/مداحی کربلایی علیرضا فاطمی/و با مدیحه سرایی پیر غلام اهل بیت حاج اقای نیرومند. جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام سیرجانی /سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع/مداحی کربلایی علیرضا فاطمی جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام سیرجانی /سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع/مداحی کربلایی علیرضا فاطمی جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام سیرجانی /سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع/مناجات حجت الاسلام شجاع/مداحی کربلایی علیرضا فاطمی/و با مدیحه سرایی پیر غلام اهل بیت حاج اقای نیرومند. جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب پنجم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب پنجم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۶ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب پنجم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام کبیریان .سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب چهارم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب چهارم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۵ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب چهارم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام مهدوی .سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب سوم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب سوم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب سوم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام مهدوی .سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب دوم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب دوم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۳ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب دوم محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام مهدوی .سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .

گزارش تصویری مراسم شب اول محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

گزارش تصویری مراسم شب اول محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱۲ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / گزارش تصویری مراسم شب اول محرم ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با بیان احکام حجت الاسلام مهدوی .سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . جهت دیدن تصاویر در اندازه اصلی روی ان کلیک نمائید . . .