هیئت بین الحرمین مشهد الرضامراسم هیئت |
امروز جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
مراسم شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۸ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا .مراسم عزاداری شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا. با حضور شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس شهید علی اکبر کرمانی. سخنران حجت الاسلام فاطمی ارفع /مداحی کربلایی علیرضا فاطمی. . . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/tmp_9557-01-sokhanrani-1500448545.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-monajat-4.mp3"][/audio]  دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-roze-1-2.mp3"][/audio] دانلود روضه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-roze-2-2.mp3"][/audio] دانلود روضه  حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-ey-pesaram.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع/ای پسرم [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/07-khabarha-ziade.mp3"][/audio] دانلود…

مراسم شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا .مراسم عزاداری شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا.   سخنران حجت الاسلام فاطمی ارفع /مداحی کربلایی علیرضا فاطمی. . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-sokhanrani-2-2.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-monajat-3.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-roze-1-1.mp3"][/audio] دانلود روضه1 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-roze-2-1.mp3"][/audio] دانلود روضه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-lay-lay-ali.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/06-ba-tavakol.mp3"][/audio] دانلود واحد کربلایی علیرضا فاطمی [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/07-be-kheyme.mp3"][/audio] دانلود دودمه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/08-man-az-nasle.mp3"][/audio]…

مراسم شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۶ مهر ۱۳۹۵

ایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا .مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا.   سخنران حجت الاسلام فاطمی ارفع / مناجات حجت الاسلام شجاع/مداحی کربلایی علیرضا فاطمی/وبا مدیحه سرایی پیر غلام اهل بیت حاج اقای نیرومند. . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-sokhanrani-2-1.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-monagat.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام والمسلمین شجاع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-roze1-2.mp3"][/audio] دانلود روضه1 حجت الاسلام والمسلمین شجاع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-roze2-2.mp3"][/audio] دانلود روضه 2 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-amoo-hosein-2.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع/عمو حسین [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/06-arbabe-bi-kafan.mp3"][/audio]…

مراسم شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۵ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا .مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا. بابیان احکام حجت الاسلام مهدوی/سخنران حجت الاسلام فاطمی ارفع /مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-sokhanrani-1.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-monajat-1.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-roze1.mp3"][/audio] دانلود روضه1 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-roze2.mp3"][/audio] دانلود روضه2 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-amoo-hosein.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع/ عمو حسین چرا [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/06-ame-mige-naro.mp3"][/audio] دانلود سنگین کربلایی علیرضا فاطمی/عمه میگه نرو [audio…

مراسم شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا .مراسم عزاداری شب چهارم محرم الحرام 1438هیات بین الحرمین مشهد الرضا. بابیان احکام حجت الاسلام مهدوی/سخنران حجت الاسلام فاطمی ارفع /مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-sokhanrani-2.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-monajat-2.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-roze-1.mp3"][/audio] دانلود روضه 1 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-roze-2.mp3"][/audio] دانلود روضه 2 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-haseine-man.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع/حسین من نبینم بی یاوری [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/06-zare-haie-vojoodam.mp3"][/audio] دانلود سنگین حجت الاسلام فاطمی…

مراسم شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۳ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا .مراسم عزاداری شب سوم محرم الحرام هیات بین الحرمین مشهد الرضا. بابیان احکام حجت الاسلام مهدوی/سخنران حجت الاسلام فاطمی ارفع /مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-ahkam.mp3"][/audio] دانلود احکام حجت الاسلام مهدوی [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-sokhanrani.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-monajat.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-roze.mp3"][/audio] دانلود روضه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-ya-abata.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع/یا ابتا خودم [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/06-se-sale.mp3"][/audio] دانلود سنگین حجت الاسلام فاطمی ارفع/سه ساله حسینیم [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/07-dorost.mp3"][/audio]…

مراسم شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۲ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / مراسم شب دوم محرم الحرام 1438 هیات بین الحرمین مشهد مقدس  با قرائت زیارت عاشورا حجت الاسلام کبیریان/بیان احکام حجت الاسلام مهدوی/ سخنرانی مناجات و روضه خوانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-ziarat-ashoora.mp3"][/audio] دانلود زیارت عاشورا حجت الاسلام کبیریان [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-ahkam.mp3"][/audio] دانلود احکام حجت الاسلام مهدوی [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-sokhanrani.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-monajat.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-roze.mp3"][/audio] دانلود روضه بخش اول حجت الاسلام فاطمی ارفع…

مراسم شب اول محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

مراسم شب اول محرم الحرام ۱۴۳۸هیات بین الحرمین مشهد الرضا

نوشته شده در ۱۱ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد الرضا.  مراسم شب اول محرم الحرام 1438.با بیان احکام حجت الاسلام مهدوی .سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی ارفع . . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/01-sokhanrani.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/02-monajat.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/03-roze.mp3"][/audio] دانلود روضه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/04-mano-keshidan.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع/من کشیدن بالا دار [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/05-raheto-avaz-kon.mp3"][/audio] دانلود سنگین کربلایی علیرضا فاطمی/راهتو عوض کن و برو [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/10/06-baz-har-kooche.mp3"][/audio] دانلود واحد حجت الاسلام فاطمی ارفع/باز…

مراسم هفتگی ۱ مهر ماه ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

مراسم هفتگی ۱ مهر ماه ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۱ مهر ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / مراسم هفتگی 1مهر ماه ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی ارفع وکربلایی علیرضا فاطمی . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/02-monajat-3.mp3"][/audio] دانلود مناجات حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/03-monajat-va-roze-1.mp3"][/audio] دانلود مناجات روضه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/04-bia-bazam.mp3"][/audio] دانلود زمینه حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/05-nokari-delshekastam.mp3"][/audio] دانلود شور کربلایی علیرضا فاطمی/نوکری دل شکستم [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/06-kojaie-ey-shahidane-khodaee.mp3"][/audio] دانلود پایانی

مراسم جشن عید سعید غدیر۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

مراسم جشن عید سعید غدیر۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس

نوشته شده در ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی هیات بین الحرمین مشهد مقدس / مراسم  جشن عید سعید غدیر 29شهریورماه ۱۳۹۵هیات بین الحرمین مشهد مقدس با سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع و مداحی کربلایی علیرضا فاطمی . [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/01-sokhanrani-6.mp3"][/audio] دانلود سخنرانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/02-madihe-1-1.mp3"][/audio] دانلود مدیحه سرایی1 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/03-madihe-2.mp3"][/audio] دانلود مدیحه سرایی2 حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/04-khorshid-roo-gholle.mp3"][/audio] دانلود همخوانی حجت الاسلام فاطمی ارفع [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/05-khande-be-labha.mp3"][/audio] دانلود سرود حجت الاسلام فاطمی ارفع/خنده ب لب های کهکشون [audio mp3="http://dl.jbasar.ir/wp-content/uploads/2016/09/06-baraie-eshghet-ya-ali.mp3"][/audio] دانلود سرود کربلایی علیرضا فاطمی/ به…