هیئت بین الحرمین مشهد الرضا((جوانان؛خط مقدم حرکت ملت ایران)) |
امروز جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

((جوانان؛خط مقدم حرکت ملت ایران))

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

من به شما جوانان عزیز عرض بکنم؛ امروز شما خط مقدم حرکت ملت ایرانید. ملت ایران به قله‌هائی چشم دوخته است و به سمت آن قله‌ها دارد حرکت میکند. دوست و دشمن اعتراف میکنند که ملت ایران بسرعت دارد به سمت قله‌ها میرود. البته راه هنوز خیلی طولانی است؛ ساده‌اندیشی نباید کرد. راهی که ما در پیش داریم، راه یکساله و دو ساله نیست؛ راه بلندمدت است؛ اما دارد حرکت میکند. تا حرکت نباشد، رسیدن به هدف ممکن نیست. با نشستن و آرزو کردن و خمیازه کشیدن، هیچ کس به هدف نمیرسد؛ باید پا در راه نهاد، با عزم راسخ پیش رفت. ملت ایران دارد این کار را میکند.

بیانات در دیدار دانش‌آموزان‌ در آستانه ۱۳ آبان ۱۳۸۹/۸/۱۲

دیدگاه ها