هیئت بین الحرمین مشهد الرضا((استحکام درونی و داخلی)) |
امروز جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

((استحکام درونی و داخلی))

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

به هیچ قیمتی اجازه ندهیم اینها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سیاست ما، در سرنوشت و مقدرات ما دخالت کنند؛ این احتیاج دارد به این که استحکام درونی و داخلی پیدا کنیم. این استحکام درونی، یکی از پایه‌های مهمش «اقتصاد» است. بنابراین اینکه میگوئیم اول بشویم، به خاطر این است؛ نه به خاطر اینکه حالا یک هوسی است که ایران در منطقه اول بشود؛ نه، سرنوشت ملت به این وابسته است. بنابراین تلاش مستمر، هوشمندانه، مخلصانه و اثرگذار، که طبعاً همه‌ی ظرفیت کشور هم باید در آن به کار گرفته شود، در این زمینه مؤثر است.

 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور ۱۳۹۰/۵/۲۶

دیدگاه ها