هیئت بین الحرمین مشهد الرضاخطوط اصلای انقلاب |
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

خطوط اصلای انقلاب

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

اساس سخنان امام رحمه‌الله ، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسأله‌ی فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها «هندسه‌ی انقلاب» به‌دست می‌آید.
بیانات مقام معظم رهبری دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ۱۴/۱۱/۱۳۹۴

دیدگاه ها