هیئت بین الحرمین مشهد الرضادرباره ما |
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

درباره ما

۱۶ فروردین ۱۳۹۳

هیات مذهبی بین الحرمین متشکل از جوانان انقلابی ای است که با هدف بصیرت افزایی و ترویج سبک زندگی حسینی در حال فعالیت می باشد.
با ما از طریق سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۲۲۸ و آدرس: مشهد – بزرگراه آسیایی – نبش اندیشه ۵ – مسجد امام حسین (ع) همراه باشید…

دیدگاه ها